top of page
טמפרה-שחור.png

בודקים את יעילות ממשק הצינון ברפת, משפרים ומגדילים את תנובת החלב ופוריות הפרה !

הכן את הרפת לחום הגדול של הקיץ

הזמן בדיקה עכשיו !

הודעתך נשלחה בהצלחה

הידעת?

שיטת טמפרה מנטרת ברציפות את טמפרטורת תוך נרתיק-הפרה במשך היממה מבלי לפגוע בשגרת יומה של הפרה

1.png

שיטת טמפרה - השיטה האמינה, המדוייקת היחידה שהוכחה באופן מדעי

שיפור ממשק הצינון עשוי למתן או לבטל את עומס החום הסביבתי על הפרה ולהוביל לעליה ניכרת בתנובת החלב ובפוריות

הכן את הרפת לחום הגדול של הקיץ

הזמן בדיקה עכשיו !

הודעתך נשלחה בהצלחה

מה בבדיקה?

ניתן לבצע בדיקה חוזרת על מנת לבחון את תוצאות השינויים

דיון בתוצאות והמלצות לשיפור

ניתוח והצגת התוצאות

דגימת מספר פרות בכל קבוצה ברפת

bottom of page