top of page

קצת עלינו

נסיונו המקצועי של תומר כולל בין היתר את:​

  • 1978 – 2004 ניהול רפת קיבוץ בארי

  • 2005 – 2009 הקמה וניהול רפת הנגב (גבולות, מגן, בארי)

  • 2012 - 2018 הקמה וניהול רפת ניר מעון (שותפות ניר עם וניר עוז)

  • 2010 - 2012 ניהול רפת גדולה בטורקיה

  • 2010 – 2012 הקמה וניהול רפת קטנה (200 חולבות) בטורקיה

 

המוצרים המוצעים ללקוחותינו במיזם "לרפת" הותאמו במיוחד לצרכי הרפתנים בישראל, והם איכותיים וללא פשרות.

תומר מצוי בקשר תמידי עם לקוחותיו, מעניק תמיכה ביישום ובשיפור המוצרים ככל שנדרש, וזמין למתן שירות בכל עניין או שאלה.

יתרונו הבולט של תומר במיזם "לרפת" הוא נסיונו רב השנים במגוון רפתות בארץ ובחו"ל והיכרותו עם צרכי הרפתן. בהיותו רפתן בעצמו הוא מחפש פתרונות התפורים לצרכי הרפתן.

תומר רענן - פתרונות איכות לחקלאות

תומר רענן, בן קיבוץ בארי, מזה למעלה מ 35 שנה עוסק בניהול והקמת רפתות גדולות בארץ ובחו"ל. מתוך הכרות עמוקה ורחבה עם שלל מרכיבי ענף הרפת והצאן, הקים תומר לאחרונה את מיזם "לרפת" - מיזם עיסקי המאתר צרכים אמיתיים בענף ונותן  פתרונות כלכליים ואיכותיים.

bottom of page