top of page

למה היריעות לכיסוי מערומי חציר וקש שלנו?

פתרונות איכות

לרפת ולרפתן

לולאות - ליצוב וחיזוק

לולאות

ליצוב וחיזוק

טבעות - לקשירה בטוחה,  לא נשברות ולא מחלידות

טבעות

לקשירה בטוחה,

לא נשברות ולא מחלידות

תפירה מחוזקת - בקצוות יריעה

תפירה מחוזקת

בקצוות יריעה

איטום - דו-צדדי למים והגנת UV

איטום

דו-צדדי למים והגנת UV

למה היריעות לכיסוי תחמיץ שלנו?

הכי חזקה והכי

עמידה בשוק

חיסכון של 30% ברכישה ותחזוק

10

10

10 שנות

אחריות UV

הקטנה של כמות הפחת

חיסכון

בכח אדם

אביזרים משלימים

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

לקוחות מספרים

רכשנו רק חלק מהכמות הנדרשת לנו, כדי לבחון האם הרשת מתאימה לנו.
התהליך של הכיסוי היה מאד נח. עדין לא פתחנו, אבל עד כה, מאז שכיסינו, הרשת לא זזה, והכל נראה ממש טוב.
לאחר שנפתח, נחליט על רכישת הכמות עבור שאר הבורות שלנו.
הגר, מרכזת רפת  ק. צאלים
רפת צאלים
... מאמין בקונספט. הוא טוב. חייב לציין שהפתיחה קלה יותר מהשיטה הישנה וברור שאין לנו תלונות.​ מבחן הזמן יוכיח אם הרשת לא מתפוררת.
כרגע, המבחן מבחינתי כמנהל הרפת הוא אם אני מקבל רג'קטים מהשטח. עד כה לא קיבלתי שום ריג'קטים. נקבל החלטה על רכישה של הרשת גם עבור הבור השני.
אמנון מנהל רפת "שדמה" שותפות רפת דורות ורוחמה